Οι ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων και συμπλεγμάτων

Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται και ανησυχούν για το πότε το παιδί τους θα μιλήσει καθαρά.