Οι ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων και συμπλεγμάτων

Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται και ανησυχούν για το πότε το παιδί τους θα μιλήσει καθαρά.  

Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται και ανησυχούν για το πότε το παιδί τους θα μιλήσει καθαρά.

 

Τα παιδιά, από τη γέννησή τους, για να επικοινωνήσουν με τους άλλους, παράγουν ήχους. Ξεκινούν με το κλάμα και μετά με το βάβισμα και σιγά σιγά, ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει ένα παιδί, αυτές οι ηχητικές παραγωγές παίρνουν χαρακτηριστικά φωνημάτων.

 

Η παραγωγή της ομιλίας είναι σύνθετη και το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

 

Για τη σωστή άρθρωση των φωνημάτων χρειάζεται η κατάλληλη τοποθέτηση, η κίνηση και ο συντονισμός των αρθρωτών (των οργάνων δηλαδή, που συμμετέχουν στη διαδικασία της άρθρωσης).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών μελέτησε 300 ελληνόφωνα, φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Η ηλικία κατάκτησης και παγίωση των φωνημάτων και των συμφωνικών συμπλεγμάτων στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πρέπει να θυμόμαστε πως τα αναπτυξιακά αυτά στάδια αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο. Κάποιες μικρές αποκλίσεις στην κατάκτηση των φωνημάτων δεν είναι ανησυχητικές. 
 
Ο Λογοπεδικός είναι ο ειδικός που αξιολογεί, παρεμβαίνει θεραπευτικά και παρέχει συμβουλές στους γονείς, σχετικά με την άρθρωση του παιδιού. 
 
Η ανίχνευση δυσκολιών στο παιδί πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να μην παρουσιαστούν επιπτώσεις στη συνολική του ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση πριν τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο, για να αποφευχθούν άλλου τύπου δυσκολίες. 

0
Feed

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.